NAJPIĘKNIEJSZA MARZANNA

8 maja 2020 r. z pewnym opóźnieniem spowodowanym panującą sytuacją rozstrzygnięty został ogłoszony w marcu konkurs na „Najpiękniejszą Marzannę”. Do konkursu mogły przystąpić dzieci z klas III.
Nagrodę otrzymała Julia Korona, której serdecznie gratulujemy.

 99 total views