2019-04-11 WYCIECZKA DO SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH PSÓW