HISTORIA

Gminna Biblioteka Publiczna w Skierbieszowie powstała w 1953 roku z inicjatywy Tadeusza Gawłowskiego. Był on jednocześnie przez dwa lata kierownikiem Biblioteki, która mieściła się w pomieszczeniach starej, drewnianej szkoły.

W 1955 roku bibliotekę przeniesiono do wynajmowanego od Dwojakowskiego mieszkania prywatnego, a kierownikiem został wówczas Piotr Sobczak i pełnił tę funkcję do 1960 roku. Po nim kierowniczką została Urszula Hypta, a następnie Wanda Cieślak, do której mieszkania przeniesiono Bibliotekę. Jeszcze kilkakrotnie przenoszono zbiór biblioteczny wynajmując kolejno pomieszczenia u Węcławika, Gątarza i Szabata, a od końca lat 90-tych Bibliotekę ulokowano w budynku Przedszkola. Od 1968 roku kierowniczką, a potem dyrektorką Biblioteki była Marianna Składaniec. Za jej kadencji w latach 80-tych utworzono punkty filialne w Szorcówce i Kalinówce oraz 10 punktów bibliotecznych w okolicznych wsiach. Od 2008 roku Biblioteką kieruje Gabriela Smusz.

 363 total views