PROGRAMY I PROJEKTY

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0”

SYSTEM ALMA I WYSZUKIWARKA PRIMO W NASZEJ BILIOTECE

Gminna Biblioteka Publiczna w Skierbieszowie jest w trakcie wdrożenia najnowocześniejszego  systemu bibliotecznego Alma wraz z wyszukiwarką Primo. Narzędzia te wykorzystują najlepsze biblioteki na świecie jak Uniwersytetu Harvarda lub Oksfordzkiego. Dzięki temu nasi czytelnicy otrzymają szybki dostęp do informacji o zbiorach biblioteki i dostęp do połączonych katalogów Biblioteki Narodowej – bazy zawierającej ponad 25 mln jednostek zbiorów i codziennie powiększanej o kolejne nowości wydawnicze. Przełoży się to na zwiększenie jakości obsługi czytelników, obniżenie kosztów związanych z utrzymywaniem infrastruktury informatycznej oraz optymalizację czasu pracy bibliotekarzy.

W Polsce system Alma użytkują już z powodzeniem: Biblioteka Narodowa, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wojewódzkie Biblioteki Publiczne w Lublinie i w Kielcach. Dzięki wdrożeniu nowego systemu czytelnicy biblioteki  będą mogli korzystać ze zbiorów tak samo jak użytkownicy najlepszych polskich bibliotek i zagranicznych bibliotek publicznych, naukowych, narodowych, specjalistycznych.

Wszystkie koszty wdrożenia i utrzymania systemu pokrywa Biblioteka Narodowa
– operator Priorytetu 1. Kierunku Interwencji 1.2. Budowa ogólnokrajowej sieci bibliotecznej poprzez zintegrowany system zarządzania zasobami bibliotek Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025”. Wdrożenie systemu Alma i katalogu online w Gminnej Bibliotece Publicznej w Skierbieszowie zostało zrealizowane przez Bibliotekę Narodową.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025.

******************************************************************************************************************************

Gminna Biblioteka Publiczna w Skierbieszowie w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”,

nazwa zadania:

„Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków  i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”

otrzymała w roku 2022 dotację w wysokości 5 000 zł na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek.

„Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”

*****************************************************************************************************************************

Biblioteka zakupuje nowości ze środków budżetowych oraz w ramach dotacji z Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”. Dotacja z Programu wyniosła:


w 2012 r. – 2627 zł
w 2013 r. – 2568 zł
w 2014 r. – 2608 zł
w 2015 r. – 3205 zł
w 2016 r. – 3286 zł
w 2017 r. – 3178 zł
w 2018 r. – 3539 zł
w 2019 r. – 3454 zł 

w 2020 r. – 6000 zł

w 2021 r. – 5000 zł

w 2022 r. – 5000 zł


Zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.


W 2011 r. Biblioteka utworzyła oraz doposażyła kafejkę internetową wraz z multimedialną czytelnią dla mieszkańców Gminy Skierbieszów. Fundusze na zrealizowane zadanie Gminna Biblioteka Publiczna pozyskała ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach działania Małe Projekty oraz ze środków organizatora, czyli Urzędu Gminy Skierbieszów. Za pozyskane fundusze zostały zakupione 4 zestawy komputerowe, biurka, fotele, rzutnik multimedialny, telewizor oraz stoły i krzesła. Dzięki temu mieszkańcy gminy mogą bezpłatnie korzystać ze sprzętu oraz dostępu do Internetu.


Biblioteka przystąpiła też do II rundy Programu Rozwoju Bibliotek, którego efektem było opracowanie własnego Programu Rozwoju Biblioteki oraz otrzymanie aparatu fotograficznego, jednego zestawu komputerowego wraz z drukarką i urządzeniem wielofunkcyjnym.


Pragniemy podzielić się z Państwem informacją, iż Gminna Biblioteka Publiczna w Skierbieszowie znalazła się w gronie finalistów ogólnopolskiego konkursu dla bibliotek TABLETY W TWOJEJ BIBLIOTECE i tym samym otrzyma trzy tablety. Cieszy nas to tym bardziej, iż z grona 651 bibliotek aplikujących do projektu nasza biblioteka znalazła się w grupie 233, którym tablety przyznano. ***
Miło nam poinformować, że Gminna Biblioteka Publiczna w Skierbieszowie wzbogaciła się o nowy, atrakcyjny sprzęt do nauki kodowania. W wyniku rekrutacji do projektu „Kodowanie w bibliotece” realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, nasz wniosek został pozytywnie rozpatrzony, czego efektem jest nasza obecność w wyjątkowym gronie bibliotek w Polsce, które otrzymały: • trzy roboty Photon w wersji edukacyjnej wraz z akcesoriami: matą edukacyjną, kompletem fiszek do ćwiczeń na macie oraz Magic Dongle; • trzy tablety Huawei; • trzy gry edukacyjne Scottie Go! Zdobyty sprzęt posłuży nam w celu wzbogacenia naszej oferty skierowanej do dzieci szkolnych. Mamy nadzieję, że dzięki niemu najmłodsi poznają tajniki kodowania oraz zdobędą lub pogłębią wiedzę na temat podstaw programowania.

 361 total views