CZY ZNASZ TYTUŁY TYCH KSIĄŻEK ? KONKURS Z BIBLIOTECZNEJ TABLICY

Pod koniec września 2019 r. wyłoniono zwycięzców w „Konkursie z bibliotecznej tablicy”, dotyczącym znanych książek. Prawidłowe rozwiązanie quizu to:

  1. Tytuł: „Faraon”
  2. Tytuł: „Harry Potter”
  3. Tytuł: „Żołnierze wyklęci”
  4. Tytuł: „Bolek i Lolek”
  5. Tytuł: „Robinson Cruzoe”

Spośród prawidłowo wypełnionych kuponów konkursowych wylosowano dwie laureatki: p. Edytę Kaluźniak oraz p. Elżbietę Węcławik. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań czytelniczych oraz pobudzanie do aktywnego uczestnictwa w życiu biblioteki. Dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz p. Marioli Dobaczyńskiej, za pomoc podczas losowania zwycięzców.


 109 total views