O NAS

Gminna Biblioteka Publiczna w Skierbieszowie jest samorządową instytucją kultury. Jej organizatorem jest Gmina Skierbieszów. Celem działania Biblioteki jest zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Swoje zadania realizuje przede wszystkim poprzez gromadzenie i udostępnianie czytelnikom materiałów bibliotecznych. Poza tym stosuje nowe metody, wynikające z potrzeb społeczeństwa, pojawiające się w miarę rozwoju cywilizacyjnego, korzystając przy tym z postępu technologicznego, oferującego coraz to lepsze narzędzia do realizacji celów.

Biblioteka systematycznie powiększa swoje zbiory poprzez zakup nowych książek oraz pozyskiwanie darów. Stara się uzupełniać księgozbiór według zapotrzebowania pod względem tematycznym, a także według zainteresowań czytelników oraz z uwzględnieniem nowości wydawniczych zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Biblioteka zakupuje nowości ze środków budżetowych oraz w ramach dotacji z Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”.

Biblioteka oprócz obsługiwania czytelników prowadzi szeroko rozwiniętą działalność kulturalno-oświatową. W tym celu organizuje lekcje biblioteczne, konkursy czytelnicze oraz plastyczne, spotkania autorskie, pogadanki, akcje czytelnicze, imprezy tematyczne dla dzieci, wystawy książek, gazetki okolicznościowe. Na potrzeby nagród w konkursach biblioteka pozyskuje książki od ofiarodawców m.in. od wydawnictwa Egmont oraz od FH Exlibris.

W 2011 r. Biblioteka utworzyła oraz doposażyła kafejkę internetową wraz z multimedialną czytelnią dla mieszkańców Gminy Skierbieszów. Fundusze na zrealizowane zadanie Gminna Biblioteka Publiczna pozyskała ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach działania Małe Projekty oraz ze środków organizatora, czyli Urzędu Gminy Skierbieszów. Za pozyskane fundusze zostały zakupione zestawy komputerowe, biurka, fotele, rzutnik multimedialny, telewizor oraz stoły i krzesła. Dzięki temu mieszkańcy gminy mogą bezpłatnie korzystać ze sprzętu oraz dostępu do Internetu.

Biblioteka przystąpiła też do II rundy Programu Rozwoju Bibliotek, którego efektem było opracowanie własnego Programu Rozwoju Biblioteki oraz otrzymanie jednego zestawu komputerowego wraz z drukarką i urządzeniem wielofunkcyjnym. Pracownicy instytucji uczestniczą w różnych szkoleniach oraz warsztatach mających na celu podnoszenie kompetencji (m.in. informatycznych, komunikacyjnych) i tym samym uatrakcyjnienie oferty dla użytkowników biblioteki.

isa, dnd.rpg.info.pl

 317 total views