WZNOWIENIE UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW W BIBLIOTECE

Szanowni Czytelnicy i Użytkownicy W związku Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z dnia 26.11.2020 r. poz. 2091) Gminna Biblioteka Publiczna w Skierbieszowie wznawia (od 30 listopada 2020 r.) udostępnianie zbiorów na następujących zasadach:1. Udostępnianie zbiorów odbywa się z zachowaniem zasady zapewnienia, aby w pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni takiego pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy. 2. Użytkownicy mogą korzystać ze zbiorów w wolnym dostępie.3. Zbiory zwracane poddawane są 3-dniowej kwarantannie.4. Utrzymuje się możliwość zamawiania książek telefonicznie i umówienia się na ich odbiór.5. Udostępnianie zbiorów na miejscu w czytelniach oraz korzystanie z kafejki internetowej w dalszym ciągu pozostaje zawieszone do odwołania. 6. W pomieszczeniach biblioteki obowiązuje bezwzględny nakaz zakrywania ust i nosa, zachowanie dystansu, dezynfekcja rąk.

 88 total views