QUIZ O MARII KONOPNICKIEJ I JEJ TWÓRCZOŚCI

Maria Konopnicka jest jedną z patronek roku 2022. Z tej okazji mamy dla uczniów klas I-VIII szkół podstawowych naszej gminy (SP Dębowiec, SP Skierbieszów, SP Sulmice) konkurs na temat życia i twórczości tej wybitnej autorki. Rozwiązanie quizu oraz dane: imię, nazwisko, klasa, szkoła, telefon kontaktowy należy przesłać na adres gbpskierbieszow@op.pl Autorzy trzech pierwszych prawidłowych rozwiązań zostaną nagrodzeni. Serdecznie zapraszamy do udziału.

1. Maria Konopnicka urodziła się w:

a) Częstochowie

b) Warszawie

c) Lwowie

d) Suwałkach

2. Panieńskie nazwisko Marii Konopnickiej to:

a) Wasilińska

b) Wasiłowska

c) Wasińska

d) Wasilewska

3. Data urodzenia pisarki to:

a) 3 maja 1791 r.

b) 23 maja 1842 r.

c) 23 maja 1850 r.

d) 11 listopada 1842 r.

4. W Warszawie Konopnicka pracowała jako:

a) krawcowa

b) korepetytorka

c) pomoc domowa

d) akuszerka

5. Jakiego pseudonimu używała M. Konopnicka?

a) Jan Sawa

b) Litwos

c) Aleksander Głowacki

d) Gabriela Litwinka

6. Maria Konopnicka debiutowała w roku 1870 na łamach „Kaliszanina” utworem:

a) „Na jagody”

b) „Zła zima”

c) „W górach”

d) „W zimowy poranek”

7. Na 25-lecie pracy pisarskiej Konopnicka otrzymała w darze od narodu:

a) pałacyk w Oblęgorku

b) dworek w Żarnowcu

c) dworek w Stawisku

d) dworek w Soplicowie

8. Z jakiego utworu pochodzi cytat:

„- Ja nikogo się nie boję!

Choćby niedźwiedź… to dostoję!

Wilki?… Ja ich całą zgraję

Pozabijam i pokraję!

Te hieny, te lamparty

To są dla mnie czyste żarty!”

a) „Janko Muzykant”

b) „Stefek Burczymucha”

c) „Samochwała”

d) „Na jagody”

9. Dlaczego tytułowa kukułeczka kuka?

a) ponieważ zgubiła swoje pisklęta

b) gdyż zagubiła ścieżkę do gniazdeczka

c) ponieważ szuka sobie męża

10. Kogo tak bardzo przestraszył się Stefek Burczymucha?

a) wilka

b) tygrysa

c) myszki

d) pająka

11. O jakim tytułowym Janku pisała M. Konopnicka?

a) Tancerzu

b) Wędrowniczku

c) Rzeźbiarzu

d) Muzykancie

12. Z którego utworu pochodzą bohaterowie: Skrobek, Koszałek-Opałek, Błystek?

a) „Nasza szkapa”

b) „Na jagody”

c) „O Janku Wędrowniczku”

d) „O krasnoludkach i sierotce Marysi”

13. Kto zadusił gąski ubogiej sierotce Marysi?

a) lis Witalis

b) lis Sadełko

c) lisek Chytrusek

d) lis Pimpuś

14. Który z wymienionych utworów nie jest napisany przez M. Konopnicką?

a) „Co słonko widziało”

b) „Nasza szkapa”

c) „Na jagody”

d) „Antek”

15. Który z tych utworów dla dzieci napisała Maria Konopnicka.

a) „Sposób na laleczkę”

b) „Lokomotywa”

c) „Na straganie”

d) „Samochwała”

16. Który z tych utworów Marii Konopnickiej jest nowelą?

a) „Pranie”

b) „Stefek Burczymucha”

c) „Muchy samochwały”

d) „Nasza szkapa”

17. Jaki utwór pisarki rozpoczyna się słowami:

„Czy to bajka, czy nie bajka,

Myślcie sobie, jak tam chcecie.

A ja przecież wam powiadam:

Krasnoludki są na świecie.”

a) „Szkolne przygody Pimpusia Sadełko”

b) „O krasnoludkach i sierotce Marysi”

c) „Na jagody”

d) „Co słonko widziało”

18. Z jakiego utworu pochodzą słowa:

„Nie rzucim ziemi skąd nasz ród,

Nie damy pogrześć mowy,

Polski my naród, polski lud,

Królewski szczep piastowy.”

a) „Mazurek Dąbrowskiego”

b) „Pieśń o żołnierzach z Westerplatte”

c) „Reduta Ordona”

d) „Rota”

 76 total views