MĄDROŚĆ ZDOBYWAMY BAŚNIĄ

1 marca 2023 r. odwiedziłyśmy klasy II i III SP w Skierbieszowie. Tematem spotkania były baśnie. Odczytane zostały zarówno utwory wchodzące w skład klasycznych baśni, dobrze znanych chyba wszystkim (Dziewczynka z zapałkami, Brzydkie kaczątko, Śpiąca królewna, Czerwony kapturek) jak i mniej znane baśnie polskie (Maciejowe wąsy, O królewiczu i trzech wronach). Dzieci z zaciekawieniem wysłuchały wszystkie czytane utwory i chętnie odpowiadały na zadawane pytania dotyczące tekstów. Wspólnie rozpoznaliśmy główne cechy gatunkowe baśni.

Dziękujemy za spotkanie.

Duża grupa dzieci siedzi na materacach w klasie. Przed nimi bibliotekarka czytająca książkę.
Duża grupa dzieci siedzi na materacach w klasie. Przed nimi bibliotekarka czytająca książkę.
Duża grupa dzieci siedzi na materacach w klasie. Przed nimi bibliotekarka czytająca książkę. Obok dzieci po prawej  - siedzi nauczycielka.
Na tle klasy szkolnej bibliotekarka siedząc na krześle czytająca kolorową książkę dla dzieci. Przed nią czworo dzieci siedzących na materacach.

 48 total views